Friday, October 7, 2011

Soalan Percubaan Negeri Karangan 2011

Persediaan Menghadapi STPM 2011

Pesanan: Sekiranya saudara-saudari mempunyai soalan percubaan dari negeri-negeri lain pohon untuk kongsi ye. Ilmu yg dikongsi amat berkat. Semoga kejayaan milik kalianSoalan Kelantan


1.OKU-langkah memartabatkan golongan ini.

2.Kebanjiran Pati- punca dan langkah

3.Integrasi nasionalkepentingan dan langkah
4.Rokok- kesan dan langkah

Soalan Perak


1.Pemerdagangan orang- usaha dan cabaran

2.Along- punca dan langkah

3.Laman Sosialkesan dan langkah

4.Kenaikan harga barang
 
Soalan Johor

1.Laman sosialpunca dan kesan 
2.Warga emas- masih terbeban menyara keluarga- punca,langkah dan kesan 
3.Perang- keburukan 
4.Pembuangan bayipunca dan langkah

 Sekadar ulangan perkongsian lalu!!
 Soalan dan Skema  Bahasa Melayu 2 STPM
Karangan Percubaan negeri Terengganu 2011

PETUA KECEMERLANGAN STPM: Sentiasa latih tubi. Menulis karangan sekerap yang mungkin, hantar kepada guru untuk disemak.

Semoga kalian cemerlang. Ingatlah rebutlah peluang untuk berjaya dalam STPM 2011


1. Masalah pengangguran dalam kalangan belia di negara ini tidak harus dibiarkan berterusan. Jelaskan  kesan pengangguran kepada masyarakat  dan negara. Kemukakan juga  cadangan yang difikirkan wajar untuk menangani pengangguran.
Pandahuluan
-Pengangguran berpunca daripada berbagai-bagai faktor, termasuklah sikap memilih pekerjaan.
-Masalah ini mendatangkan masalah bukan sahaja kepada individu yang berkenaan tetapi juga kepada masyarakat dan negara.
Kesan Pengangguran

. Meningkatkan kadar jenayah dalam masyarakat
-bertambahnya masalah setinggan kerana penduduk tidak mampu memiliki atau menyewa rumah
-perkembangan ekonomi negara terbantut
-Imej negara terjejas
Cadangan untuk menangani pengangguran
-Memberikan kesedaran kepada golongan belia agar tidak terlalu memilih pekerjaan-menggalakkan belia bekerja  sendiri, misalnya bertani dan berniaga.
-menggalakkan pelajar mengikuti kursus kemahiran di sekolah dan di IPTS


2. Sokongan orang ramai terhadap pasar tani begitu menggalakkan. Oleh sebab itu, kebanyakan pasar tani di negara ini menjadi tumpuan. Huraikan faktor-faktor yang mendorong orang ramai mengunjungi pasar tani. Jelaskan kemudahan yang perlu disediakan di pasar tani untuk keselesaan  pengunjung.
Faktor
1.Orang ramai dapat membeli berbagai-bagai hasil keluaran pertanian di sini
2.Harga hasil pertanian dijual dengan harga yang murah-dapat tawar menawar semasa berjual beli.
3.Hasil pertanian di pasar tani lebih segar kerana dibawa terus dari kebun
4.Hasil pertanian juga dapat dibeli secara borong
5.Kedudukannya pula berhampiran dengan tempat tinggal pembeli
Kemudahan yang disediakan
1.Menyediakan  tempat letak kenderaan yang sesuai untuk mengelak kesesakan.
2.Menyediakan tempat pembuangan sampah yang secukupnya
3.Menempatkan anggota keselamatan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini
4.Menyediakan lot gerai untuk meletakkan hasil pertanian yang lebih kemas dan tersusun
 
 
3. Hubungan yang erat dalam kalangan ahli keluarga amat penting, khususnya untuk membentuk kehidupan yang harmoni. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengeratkan dan mengekalkan hubungan kekeluargaan?  
Langkah
1.Ibu bapa hendaklah meluangkan masa yang secukupnya dengan anak-anak
2.Ibu bapa harus peka terhadap masalah anak-anak
3.Anak-anak hendalah mematuhi nasihat ibu bapa
4.Pendidikan agama hendaklah diterapkan
5.Penerapan nilai-nilai murni dalam P&P hendaklah dilaksanakan dengan lebih berkesan.
6.Peranan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah henda\klah ditingkatkan
7.Pihak kerajaan hendaklah mengadakan kempen keluarga bahagia secara berterusan.
 
 
4.Andaikan anda sebagai pegawai kanan di Kementerian Pengajian Tinggi dan diminta untuk menjalankankajian tentang kesan pertumbuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di negara ini. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sediakan satu laporan tentang kesan pertumbuhan IPTS kepada rakyat dan negara ini.
Kesan positif
1.Peluang untuk melanjutkan pelajaran bertambah
2.Pelajar bebas membuat pilihan untuk belajar
3.Membantu negara mencapai matlamat untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu
4.Menambah peluang pekerjaan
Negatif
1.IPTS mementingkan keuntungan
2.Kemasukan pelajar asing bertambah-timbul masalah lain
3.Terdapatvsesetengah dasar IPTS yang tidak seiring dengan kehendak negara. –penggunaan  bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar
4.Aspek kokurikulum kurang dipentingkan di sesetengah IPTS

Semoga semua pelajar STPM bersedia dengan semua isu-isu tersebut. Persediaan yang rapi pasti dapat membantu anda...Insya-Allah. 
 

No comments:

Post a Comment